مواد شیمیایی پاک کننده

1-محلول شستشوی رسوب و زنگ از آلیاژ مس ، کربن استیل

2-محلول شستشوی رسوب و زنگ از گالوانیزه ، آلومینیوم

3-محلول شستشوی رسوب و زنگ از استنلس استیل 304 و 316

4-محلول شستشوی رسوب از روی انواع فلزات